2015, “Drawing”, Ginkgo Space

2015, “Tan Ping”,

Hunan Fine Arts Publishing House

 

2013, “Murmurs”,

Hubei Fine Arts Publishing House

2008, “Tan Ping”,

Today Art Museum Publishing House